Friday, September 20, 2013

Co Sarbanes-Oxley Zachowuj?

Ten Sarbanes-Oxley Praca Roku 2000 jest rzeczywiście Stany Zjednoczone Ameryki zasad federalnych uchwalonych w reakcji na obecny znaczący firmowe wraz z zasobami ludzkimi żarty w tym tych ludzi z Enron, Tyco Global, i WorldCom (obecnie MCI). Te rodzaje skandali spowodowało zmniejszenia sprawie publicznego polegać na zasobach ludzkich ponadto technik sprawozdawczych. Utwór po sponsorach senator Scott Sarbanes (D-Md.) i Rep Erina Gary. Oxley (R-Oh.), rzeczywista reagować został upoważniony przez gospodarstwo domowe za pomocą głosu związanego z 423-3 i przez to Senat 99-0. Prawodawstwo jest szeroka i stwarza zupełnie nowe, a może ulepszone punkty odniesienia dla każdego, kto się really.S. ogółu społeczeństwa Snowboard firmy, zarządzania i sprzedaży publicznej agencji. Stworzenie najważniejszą częścią konkretnego ustawy zabezpiecza nowy quasi-instytucji publicznej, publiczne danych przedsiębiorstwa przetwarzające forum sterowania, który jest skazany za nadzorowanie i dyscyplinowanie przedsiębiorstw księgowych ich praktyk jako audytorzy związane z otwartymi dostawców. Niektóre z najważniejszych danych na Sarbanes-Oxley to: - Certyfikat sprawozdań finansowych przez jednostki rządowe i krytycznych prezes funkcjonariuszy finansowych - Niezależność biegłego rewidenta, co obejmuje prosto zabrania na niektórych rodzajów prac dla klientów przeglądu wraz z pre-certyfikację z panelu jednostki korporacyjnego audytu wszystkich dodatkowych braku kontroli wykonania zadania - Mieć, że firmy na aukcji na giełdach posiadają absolutnie niezależne komitety Recenzje zarządzające relacjami między firmą wraz z jej rewidenta - Znacznie dłuższy czas najwyższy yeast infection no more możliwy esej więzienie lub rozprawa zdań i większe kary dla menedżerów, którzy z Państwa know-how i świadomie misstate rachunków fiskalnych, choć największe zdania zazwyczaj są w dużej mierze niepotrzebne po prostu dlatego, że większość sędziów sądów rodzinnych zazwyczaj przechodzą w Federal Rekomendacje skazania ustawiając odpowiednie akapity - Ochronę pracowników umożliwiających jednostkom informatorów korporacyjnych oszustw, którzy dokładnie złożyć dolegliwości z OSHA w ciągu 3, aby uzyskać przywrócenia do tyłu wynagrodzenia i świadczenia, odszkodowania, potrzeby redukcji emisji, a także mądre opłaty adwokackie i koszty.